top of page
  • דנה קיסרי

כמה עולה "מרחב בטוח" בטיפולים רגשיים?


כסף לעולם יגיע למרחב הטיפולי.

כסף מגיע בצורות שונות, כמו: בקשה להנחה, צורך של המטופל לשלם יותר מכפי שביקשנו, מטופלים היוצרים חובות, תשלום לא בזמן, מטופלים ששוכחים לשלם ועוד.

כסף לעולם יעיד על משהו נוסף, על נושא הקשור ליחסים, על דפוסים לא מעובדים, על התנגדות למטפל/ת או לתהליך, על רצון לשלוט, על הרצון להישאר ילד/ה, על פחד לקחת אחריות, על חשש מהצלחה או כישלון ועוד.

כמו כל נושא, העולה בקליניקה, גם בנושא הכסף עלינו להתייחס במושגים של מרחב בטוח.

עלינו לבדוק עם עצמינו על בסיס קבוע:

מה קורה כרגע בהקשר של כסף ברמת היחסים (מטפל/מטופל)?

כיצד המטופל מתנהל בכל הקשור לכסף במערכות היחסים שלו ביומיום?

מה הקשר בין מה שקורה עכשיו בנושא כסף לתהליך הכללי של המטופל?

מה היחס שלי כמטפלת לכסף באופן כללי?

מהו הדבר שכסף מסמל? כלומר האם כסף הוא אכן ה-נושא או שמגיע לשדה מימד אחר, מימד שלא יודע להביע את עצמו בבהירות.

לברר מה קורה בשדה של העברות ושיחזורים - מה היחס הספציפי שלי למה שעולה בהקשר לכסף בתהליך כרגע? לדוגמה, אם מטופל מבקש הנחה – מה ההרגשה שלי, אם מטופל לא משלם בזמן – מה ההרגשה העמוקה שלי.

לאחר מכן עלינו לבדוק האם תגובה או אי תגובה מצידנו תשמור על מרחב בטוח?

עלינו לזכור כי בנושא כסף יש מחיר.

הבחירה להגיב לעניין כספי תגבה מחיר,

ואף התעלמות תגבה מחיר.

השאלה היא, האם אני שומרת על מרחב בטוח?

האם התעלמות מנושא כספי בקשר טיפולי היא מוסרית?

האם כמטפלת יהיה אחראי להתעלם מנושא כה מורכב?

האם אני פועלת ממקום אתי כשאני לא בודקת מה כסף מסמל בקשר?

מכיוון, שלרוב כסף רק יסמל נושא מורכב יותר במערכות יחסים או ישקף דפוסים שהמטופל עדיין אינו מודע להם,

ומכיוון שמטופלים מגיעים אלינו על מנת להכיר את עצמם טוב יותר,

השאלה לטעמי היא לא אם להעלות את נושא הכסף כשהוא מגיע,

אלא להתאים את התגובה שלנו למטופל ספציפי, לתהליך ספציפי ואחרי שעשינו בעצמינו הדרכה על הנושא.

בשורה התחתונה ,

כמה עולה לייצר "מרחב בטוח" במקצועות הטיפול הרגשי?

מרחב בטוח נושא בתוכו: יחסי מטפל/מטופל + תהליך + כללי אתיקה

במושגים גשמיים - עלינו לקבל הדרכה על בסיס קבוע.

במושגים אתיים – עלינו לבחון את עצמינו בנושא כסף. לוודא שהתגובה שלנו מונעת באופן נקי ובהתכווננות מלאה לטובת המטופל והתהליך

במושגים של יחסים – עלינו לזכור כי הקשר ביננו הוא יחסי מטופל מטפל, וזו החובה שלנו להעלות

במושגים של setting- כסף הוא אחד משלושת אבני היסוד של setting. הוא אחד ממקורות הקרקוע החשובים ביותר בתהליך טיפולי ובקשר טיפולי. הוא אחד המקורות הכי בסיסים לשמירת "מרחב בטוח".

אשמח לשמוע את הרהורי ליבך

אני כאן לכל שאלה ועניין

דנה

050-5600770

bottom of page