top of page
אייקון עיגולים סגולים

הכשרת מטפלים בהתמקדות

FOT - Focusing Oriented Psychotherapy

מוכר על ידי המכון הבינלאומי להתמקדות  בניו-יורק

שרשרת אבנים

התמקדות היא גישה אשר משתלבת בכל שיטות הטיפול הקיימות, היא מוסיפה רובד חווייתי-גופני-פילוסופי לתהליך ומעניקה שינוי עמוק ועוצמתי למטפל, למטופל ולתהליך כולו.

הקורסים חווייתיים ומשלבים תרגולים בזמן אמת, הדגמת טיפולים בלייב, חקירת תהליכים אישיים, בין אישיים וקבוצתיים, וכן כוללים לימוד של טכניקת ההתמקדות, העמקה בתיאוריות תומכות ושילובן עם שיטות טיפול נוספות. 

מסלול ההכשרה בנוי משלושה שלבים - ניתן ללמוד כל שלב כיחידה נפרדת

שלב שלישי

מפגשי הדרכה והעמקה

White Hyacinth Close Up

מפגשי ההדרכה והעמקה הינם השלב האחרון לקראת הסמכה כמטפל.ת בגישת ההתמקדות מטעם המכון הבינלאומי להתמקדות בניו יורק.

בכל מפגש נעמיק בנושא מהותי ואחד המשתתפים יעבור הדרכה ב- LIVE. מפגשים אלו יחזקו, יעשירו ויטמיעו את ההתמקדות, הן בחיים האישיים והן במקצועיים.

עשרה מפגשים בני 3 שעות

שלב שני

התמקדות, הלכה
למעשה בקליניקה

Image by Christian Lue

נפגוש את המורכבות העמוקה של 'חלקי העצמי', ההשפעה שלהם על מערכות היחסים שלנו, הדרך שלהם להסתתר מאיתנו כמטפלים, הכוח שלהם בתהליך תירפויטי וכיצד הם משפיעים על הגוף שלנו. לאורך הקורס נתרגל עבודה בזוגות במרכז, התנסויות אישיות וקבוצתיות, עבודה עם כלים מתוך עולם הפסיכותרפיה הגופנית, כלים השלכתיים ועוד.

12 מפגשים בני 6 שעות

שלב ראשון

קורס התמקדות בסיס

Purple Foxglove Close Up

נלמד את שלבי ההתמקדות ונעמיק בתיאוריה ובמחקרים תומכים. נכיר את מושגי המבקר הפנימי, פינוי מרחב, נוכחות גופנית ו"תחושה מורגשת" וכן נפתח מיומנויות להתמקד ולמקד אחרים. נלמד דרכים לצאת ממצבי תקיעות או הצפה, נעבוד עם כלים השלכתיים ונלמד לעשות אינטגרציה עם שיטות טיפול נוספות.

עשרה מפגשים בני 6 שעות

bottom of page