top of page
  • דנה קיסרי

מה נמצא בין סימן קריאה לסימן שאלה בטיפול


ים

כמה פעמים מצאת את עצמך יודע.ת טוב יותר מהמטופל?

כמה פעמים, למרות שניסית מאוד שפטת את המטופלת שיושבת מולך?

כמה פעמים את בטוחה שעל המטופל לנהוג אחרת?

והשאלה החשובה מכולם, כמה פעמים אתה בטוח שאתה מבין את המטופל: מבין בדיוק למה הוא התכוון כשאמר, לדוגמה, "מעצבן", מבינה כשהוא עשה מחווה עם היד, מבין כשהוא מתנגד לתהליך בדרכים שונות?

המקור הכי פופולרי לעימותים, לניתוק קשר ולהעצמת רגשות שליליים כלפי אדם אחר – הוא חוסר הבנה.

לכל אחד מאתנו סיפור חיים, התנסויות, מערכות יחסים, עליות ומורדות.

כשכל אלו פוגשים אדם נוסף נוצר מרחב משותף.

במרחב המשותף נמצאים כל סימני הקריאה של שני הצדדים.

סימני הקריאה מתבטאים בעיקר בדפוסים שנוצרו כתוצאה מסיפור החיים.

סימני הקריאה הרבה פעמים מייצרים תקיעות בתוכנו וגם במערכות יחסים.

לדוגמה, אם כילדה כשהבעתי את דעתי צחקו עלי או העליבו אותי ולמדתי לשתוק – לא להביע דעה.

בתוכי – למדתי כל כך הרבה שנים לא להביע את דעתי, עד כי אני בטוחה כי אין לי דעה או שהדעה שלי לעולם לא תתקבל או שהדעות שלי הן "מקולקלות".

במערכות יחסים – האחר יפרש את השתיקה שלי מתוך התנסות חייו ולא מתוך הקשבה, פתיחות וסקרנות לשתיקה שלי.

כלומר: סימן קריאה פוגש סימן קריאה ! + ! = !

כך קורה פעמים רבות בחיים וגם בקליניקה.

אם ניקח את הדוגמה הנ"ל ונכניס סימן שאלה למשוואה, המשוואה תשתנה.

! + ? = ?! או ! + ? = ? או ? + ! = ! או ? + ? = ! או ? + ? = ?

כלומר, כשמוסיפים סימן שאלה נפתחות אפשרויות חדשות, יש תנועה, ישנה הקשבה אמתית.

כמטפלים, על מנת להגיע למחוזות הללו ולאפשר לנו ולמטופלים שלנו לנוע מדפוסים שכבר אינם משרתים היא עמדה סקרנית שאינה מעלה בתוכנו ביקורת ושיפוטיות.

הדרך היא פשוטה מאוד – לשאול שאלות!

"תוכלי בבקשה להסביר יותר"

"למה בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר...."

"חשוב לי להבין אותך יותר, האם תוכלי להרחיב למה הכוונה שלך"

לשקף את מה שאמר המטופל ולשאול – "האם לכך התכוונת"

"בואי נעצור לרגע, תני לעצמך רגע להרגיש מה קורה עכשיו" ועוד ועוד ועוד.

חשוב לציין כי העמדה הסקרנית היא עמדה אמתית ואותנטית,

כלומר שאלת שאלות באופן קר וטכני לא תייצר עמדה סקרנית.

עמדה סקרנית אותנטית תייצר שאלת שאלות אותנטיות.

לסימן קריאה (שהוא דפוס לא מודע) יש אנרגיה של תקיעות

לשאלת שאלות יש אנרגיה של תנועה.

אנרגיה זו מאפשרת לצאת לטיול, שבסופו סימן הקריאה יכול להיות ? או ! שונה ממה שהיה לפני הטיול, הוא יכול להיות 'גם' – 'או', יש לו אפשרות להיות ?! והוא גם יכול לחזור ולהיות סימן הקריאה הקודם, רק ממקום של תנועה ולא ממקום של הרגל.

אז מה נמצא בין סימן קריאה לסימן שאלה?

מרחב שמאפשר:

סקרנות

רגעי שקט

תנועה

עצירה

הקשבה

פתיחות

אמפתיה

במרחב הסקרני נמצא הרגע הזה שכולנו מכירים,

כשאנחנו עוצרים הכל, אולי עוצמים עיניים אולי מביטים לעבר נוף או סתם בוהים,

ופתאום יש לנו תובנה,

פתאום אנחנו יודעים בדיוק מה עלינו לעשות,

פתאום אנו מבינים משהו בצורה בהירה.

התוספת המשמעותית בטיפול היא שברגע הזה האדם אינו לבד,

אנחנו שניים,

במרחב אחד משותף,

המטופל יכול לחלוק את הרגע המיוחד הזה עם אדם נוסף.


אז.... בפעם הבאה שנראה כי הבנו בדיוק למה המטופלת התכוונה או מה המטופל חשב כשעשה תנועה עם היד, או שנדמה לנו כי כדאי להסביר מה קורה במרחב כרגע - בואו נעצור. ננשום ונפנה את המרחב לחקירה משותפת סקרנית, שואלת ומאפשרת.


דנה


bottom of page