top of page
  • דנה קיסרי

מהו המחיר הבין דורי של לוחמים?


לפני שנים רבות 582-496 לפנה"ס בקירוב חי פיתגורס, המזוהה אצל רובינו משיעורי מתמטיקה, או ליתר דיוק גיאומטריה.

הגישה של פיתוגרס בחייו האישיים והמקצועיים , היתה כי ניתן לתאר את כל העולם ביחסים מתמטיים בין מספרים טבעיים.

בשנת 529 לפנה"ס התיישב בקרוטון, מושבה יוונית בדרום איטליה, והקים סביבו את האסכולה הפיתגוראית - קהילה דתית-פילוסופית.

לא היתה זו חבורה של אסופים שלא מצאו את עצמם מחוברים למשפחותיהם וסביבתם.

היתה זו אגודה המורכבת מבני אצולה מקומית, אינטלקטואלים נשים וגברים כאחד, מה שנחשב כהחלטה יוצאת דופן בזמנו בתרבות היוונית, שבה נשים מעטות עסקו בלימודים גבוהים.

פיתגורס מתוך האמונה כי ניתן לתאר את כל העולם ביחסים מתמטיים, הבין כי, הדומה מכיר את הדומה, ובמילים אחרות:

כל תא מתקשר עם כל התאים

תא אחד של אדם מתקשר עם כל התאים שלו

תא אחד של אדם מתקשר עם תא של אדם אחר

אדם הוא חלק מקהילה

מתוך גישתו של פיתגורס נולדו במשך השנים גישות רבות שתמכו בנתונים הללו.

ברמה הפשוטה, כשנפגעתי בציפורן של הזרת –

כל הגוף שלי חש בכאב,

וכשאני מחייכת כל הגוף שלי מתמלא בשמחה.

ברמה קצת יותר עמוקה תא אחד שלי מתקשר עם תא של מישהו אחר -

כשאני עצובה, העצב שלי משפיע על מי שנמצא סביבי,

כשאני מתחילה לצחוק, לאט לאט מי שנמצא לידי יתחיל לצחוק, גם אם לא הבין מדוע.

ברמה העמוקה ביותר –

כל תא שלנו מתקשר עם המדינה בה אנו חיים, עם העולם כולו.

כיצד הגישה של פיתגורס קשורה ללוחמים?

אם תא אחד שלך ספג לחימה, אובדן, קיפאון, בריחה, פחד, מראות, רעשים וריחות, פציעה ועוד – גם אם נדמה לך שהדחקת, הזזת, שכחת – כל תא זיכרון שלך זוכר את האירוע.

כל תא זיכרון שלך שנושא בתוכו לחימה, אובדן וכאב מתקשר עם ההורים, החברים, בני הזוג והילדים שלך.

לחלק מהתופעה הזו קוראים - פגיעה בין דורית – ילדים של לוחמים נושאים בתוך גופם ונפשם סימפטומים מהלחימה, למרות שלא נכחו באירועים עצמם והם כלל לא מבינים מה קורה.

הדבר בא לידי ביטוי בהתנהגות , שהרבה פעמים, לא תהיה תואמת מציאות.

כלומר, ילדים של לוחמים מתנהגים ומגיבים לסיטואציות מסוימות, כתוצאה מהפגיעה הבין דורית, ולא מתוך מציאות חייהם.

דוגמאות להתנהגות, תגובות ודפוסים אצל ילדים של לוחמים שחוו טראומה:

התפרצות מוגזמת ו/או כעס עוצמתי

תחושה של קיפאון לפני צעדים משמעותיים בחיים,

ניהול מערכות יחסים מתוך פחד הקשור לנטישה, פרידה, וכד',

ילדים של לוחמים יהיו מעט או הרבה אגרסיביים.

אלו דוגמאות כלליות שאינן מייצגות כל פרט.

המחיר של כל לוחם הוא שונה ובא לידי ביטוי בדרכים שונות,

כך גם המחיר הבין דורי- יש לו דרכים ייחודיות ומגוונות לבטא את עצמו.

המשותף לכולם הוא כי רובינו לא מודעים להקשר – הלם קרב, פוסט טראומה, PTSD

ברמה העמוקה יותר –

אם תא שלך נושא את הלחימה ותא של הילד או הילדה שלך נושא את הלחימה גם התאים של הילדים שלהם ישאו את הלחימה וכן הלאה.

ברמת הקהילה – המדינה שלנו והעולם כולו משקפים את התופעה –

ככל שיש יותר לחימה - אנשים הופכים להיות יותר לוחמניים.

אנשים הולכים מכות בגלל תור בסופר

נערים שולפים סכינים כי מישהו העיז להסתכל על החברה שלהם

ראשי המפלגות נלחמים בכל "כלי נשק" אפשרי אחד בשני,

מדינות מייצרות כלי נשק שיחריבו את כל האנושות.

לצערי, בפוסט טראומה, הזמן לא יעשה את שלו.

אך, אם תטפל בתא אחד בך – תטפל בכל התאים בגופך ובנפשך.

אם תטפל בתאים שלך – התאים של הסובבים שלך ירפאו לאט לאט,

אם התאים של הסובבים שלך ירפאו לאט לאט – יש תקווה לעולם טוב יותר.

דנה

טיפול בלוחמים ובני משפחותיהם

050.5600770

bottom of page