top of page
  • דנה קיסרי

האם תיאור מקרה מהקליניקה ברשתות החברתיות פוגע בשדה האנרגטי של המטופל/ת?


לכל אחד ואחת מאתנו 4 מרחבים: פיזי, רגשי, קוגניטיבי ורוחני.

כשאנו פוגשים אדם אחר ארבעת המרחבים שלנו נפגשים עם ארבעת המרחבים של האחר.

מרחב בטוח בטיפול נבנה על ידי שמירה שלנו, המטפלים, על ארבעת המרחבים הללו שלנו ושל המטופלים.

נראה כי ברור לכולנו כי לא נפגע במרחב הפיזי של מטופלים – לא נשתמש בכוח פיזי ולא ניגע בהם בצורה לא הולמת.

אותו הדבר קורה גם בשדה הקוגניטיבי – נקשיב ונדבר בשפה הולמת ונכבד את הדעות והמחשבות העולות בתהליך.

כך גם בשדה הרגשי – נהיה כמה שיותר אמפתיים לרגשות העולים וגם לאלו שעדיין לא בשלים לעולות.

גם אם תתרחש פגיעה בשלושת המרחבים הללו סביר להניח שנהיה מודעים לה.

אם דיברנו בצורה לא מכבדת, אם שללנו רגשות ואם נגענו בצורה לא ראויה – נוכל לקחת את הנושא להדרכה לעבד אותו ברמה האישית, ברמה של העברות – ניקח אותו בחזרה לקליניקה ונקווה שיתרחש – כשל אמפתי.

אך מה קורה במרחב האנרגטי?

המרחב האנרגטי הוא אינו נראה והוא חסר צורה.

הוא מרחב עדין ורגיש.

הוא מרחב שקולט אנרגיה ופולט אנרגיה.

הוא מרחב שלא מגיע בצורה של מגע, או מילה או מחווה.

הוא מרחב שלרוב, נהיה פחות מודעים לו.

הוא מרחב, שלרוב, המטופלים שלנו כלל לא יהיו מודעים לו.

פגיעה במרחב האנרגטי היא פגיעה חזקה

כיוון שלעיתים קרובות המטופלים לא ירגישו, לא יבינו ולא יחושו שהם נפגעים.

פגיעה במרחב האנרגטי היא חזקה.

כיוון שלעיתים קרובות המטופלים שלנו יחשבו, ירגישו ויחושו שנעשה כאן משהו טוב. הם עלולים לחשוב שאנחנו אוהבים אותם יותר ממטופלים אחרים, שהם עוזרים לנו או תומכים בנו או שאנו עושים מעשה מתוך כוונה לעזור להם.

פגיעה במרחב האנרגטי היא חזקה.

כיוון שהיא פוגעת במרחב הבטוח!

כמה נקודות להמחשת המרחב האנרגטי:

1. כשחברה מבקשת ממני לשמור סוד ואני משתפת חברה אחרת בסוד של הראשונה, גם אם זו לעולם לא תדע שחשפתי את סודה – אני פגעתי במרחב האנרגטי.

2. אם אמא מספרת בטלפון לאחותה כי "תפסה" את ביתה מאוננת – האם פוגעת במרחב האנרגטי של ביתה.

3. הדרכה הוא מרחב בו אנו מזהים בקלות תנועה אנרגטית. פעמים רבות אחרי הדרכה מתרחשת תנועה בשדה שעלה בהדרכה, אצל המטופל, למרות שזה לא נכח בחדר. עלינו לקחת בחשבון כי כפי שמתרחשת תנועה חיובית אצל המטופל בעקבות תנועה שלנו בהדרכה – תנועה לא מייטיבה שלנו עלולה לגרום לחוסר תנועה או לתנועת יתר אצל המטופלים.

אם אני מביעה מול חברה רגשות שליליים כלפי מטופלת או חושפת חלקים של מטופל או מהתהליך בפני בן זוגי – פגעתי במרחב האנרגטי של המטופל או המטופלת שלי.

החלק בי שאומר למטופל שהמרחב פה הוא מרחב בטוח, שכל מה שקורה פה נשאר פה. שכל מה שנאמר כאן לעולם לא יצא מכאן – הוא חלק שמבין ברמה הקוגניטיבית, ברמה הפיזית, ברמה הרגשית וברמה האנרגטית מהו מרחב בטוח בטיפול.

לאחר שהתבוננו ונגענו מעט במרחב האנרגטי,

האם, לדעתך, למרות שהמטופל מסכים, למרות ששינית את המין, הגיל והעיסוק,נכון בעיניך לכתוב סיפורים מהקליניקה ברשת?

האם לדעתך תיאור מקרה מהקליניקה פוגע במרחב האנרגטי של המטופל או המטופלת?

האם לדעתך, חשיפה של סיפורים מהקליניקה עלול לפגוע במרחב הבטוח?

אשמח לשמוע את הרהורי ליבך

אני כאן לכל שאלה ועניין

דנה

050-5600770

bottom of page