top of page
  • דנה קיסרי

הלב של מפגש טיפולי


אם כל הסוגיות הטיפוליות המורכבות היו בהירות לא היינו זקוקים לכללי אתיקה.

כללי אתיקה נכתבו למקצועות בהם מערכת היחסים היא אינה סימטרית.

חוסר הסימטריה עלול להביא למורכבות במערכת יחסים.

כללי האתיקה נכתבו על מנת לשמור ולהגן על שני הצדדים מפני האי-סימטריה.

כמטפלים ראשית עלינו לפגוש את המעגל החיצוני.

המעגל החיצוני הוא כללי האתיקה הכתובים, הנלמדים, הספציפיים לתחום העיסוק שלנו.

לאחר העמקה בכללי האתיקה הכתובים עלינו לייצר כללי אתיקה פנימיים, אישיים.

כללים, גבולות שאנו יוצרים לעצמינו, והם אינם תלויי מטופלים.

כלומר, זהו שילוב של כללי האתיקה הכתובים עם האישיות שלנו, הצרכים שלנו, השלב ההתפתחותי בו אנו נמצאים ועוד גורמים משתנים

זהו מעגל בו אנו מגדירים את ההוויה שלנו כמטפלים. השלב הזה משתנה לאורך כל הדרך.

במעגל האמצעי אנו בוחרים:

כמה כסף לקבל על שעת טיפול

כמה זמן היא שעה טיפולית המתאימה עבורנו

במי לא נטפל

באילו מקרים לא נטפל

האם להיות בהדרכה קבועה או לא

באילו קורסים והשתלמויות ניקח חלק

ועוד

המעגל הזה מכיל חלק של גמישות המשתנה עם הגדילה והצמיחה שלנו וחלק של גבולות ברורים ובהירים של 'עשה ולא תעשה'.

המעגל הפנימי הוא המורכב מכולם.

הוא מאלץ אותנו להיות בנוכחות גבוהה.

לקחת בחשבון את המעגל החיצוני, את האמצעי, את חוסר הסימטריה, את המטופל ואת התהליך.

זהו שלב בו מתרחשות העברות והזדהויות.

זהו שלב בו אנו בוחנים, בודקים ושואלים על בסיס קבוע מה הכי נכון עבור המטופל? מה הכי נכון עבורינו? מה הכי נכון עבור התהליך?

המעגל הפנימי הוא מורכב כיוון שלכולנו נקודות עיוורות.

נקודות עיוורות הן חלק מהמציאות שלנו.

אלו נקודות בהם לא נראה ולא נהיה מודעים למצבים מסויימים.

לא מפני שאנו מטפלים לא טובים,

לא מפני שלא היינו זהירים או לא מודעים .

נקודות עיוורות הן חלק משדה של העברות.

אין לנו אפשרות להימנע מכך.

יש לנו אפשרות להיות מודעים לכך-שלכולנו נקודות עיוורות,

ולעשות הכל כדי לא להישאר בעמדה הזו לאורך זמן.

המעגל הפנימי הוא הלב של כל מפגש טיפולי.

אני כאן לכל שאלה ועניין

דנה

050-5600770

bottom of page