top of page
  • דנה קיסרי

מהו מרחב בטוח בטיפול?


יצירת מרחב בטוח הוא השילוב בין קשר אנושי וכללי אתיקה בהירים.

מפגש בין שני אנשים הוא רגע ייחודי.

הוא מתרחש בצורות ובגוונים שונים ומיוחדים.

לפעמים, נפגוש אדם או אישה ונתחבר אליהם תוך שנייה. זהו רגע שלא שניתן להסביר אותו במילים -

פשוט יש קליק.

לעיתים החיבור יתרחש לאורך זמן, ולעיתים לא יהיה חיבור כלל.

ישנם אנשים שנפגוש רק לרגע אחד, ממש קצר, אך ההשפעה של הרגע תהיה מאוד משמעותית עבורנו.

ישנם אנשים שהם חלק בלתי נפרד מחיינו, שהולכים איתנו לאורך שנים.

ישנם אנשים שאנו בוחרים שילכו איתנו בדרך וישנם אנשים שלא


לכל קשר בין אם הוא קצר או ארוך, מתוך בחירה או לא, מיטיב או שאינו מיטיב, ישנם שני גורמים עיקריים:

1. קשר רגשי גופני – המפגש בין שני אנשים מעורר רגשות ותחושות גופניות, והן ייחודיות.

לכל מפגש אנושי תחושות ורגשות משלו.

2. מבנה, גבולות, מסגרת וכללים – בכל מערכת יחסים ישנו חוזה, כתוב או שאינו כתוב, בו כללים וחוקים הייחודיים לקשר ספציפי זה.


לדוגמה:

עם אמא יש חוזה מסוים בעוד שעם אבא יש חוזה אחר.

יהיה חוזה ורגשות מסוימים עם בן או בת זוג שלא יתאפשרו בחוזה ובתחושות עם הילדים.

רגשות ותחושות שיעלו עם ילדים לא יעלו בקשרים אחרים.

מערכת יחסים עם חבר אחד יעלו רגשות, תחושות וכללים מסוימים ולא יתרחשו עם חבר אחר.

כל מערכת יחסים היא ייחודית ובכל מערכת יחסים ירקמו כללים וחוקים ייחודיים.

השונה והדומה בין קשר טיפולי לקשר אחר:

הדומה:

- בכל מפגש בין אם הוא טיפולי ושאינו טיפול, ישנו המרכיב האנושי הטבעי. שני בני אנוש נפגשים ומתעוררים בשני הצדדים רגשות ותחושות.

- ברוב הקשרים ישנם עליות ומורדות.

- לרוב, כשנפגוש אדם נרגיש חיבור או חוסר חיבור ממש בכמה רגעים הראשונים. לתחושת הקליק או החיבור הראשוני במפגש טיפולי חשיבות גבוהה.

לרוב, תחושת הקליק, תחושה שהיא חסרת מילים והסברים, תחושה פנימית חזקה שאומרת באופן לא מודע: כאן אוכל לעבור.

הקליק הראשוני הוא רק ההתחלה ליצירת קשר שיביא איתו רגשות ותחושות בהמשך הדרך.

למרות שמהות הקשר היא תרפויטית, ובעבר אף ציפו מהמטפל להיות לוח חלק, כלומר, לא להרגיש

הדבר אינו אפשרי במציאות.

כל קשר מעלה רגשות ותחושות!

השונה:

בשונה ממערכות יחסים אחרות בהן החוקים, המסגרת והכללים משתנים מקשר אחד למשנהו – רוב הכללים והחוקים במערכת יחסים טיפולית יהיו זהים.

למסגרת, כללים, גבולות וחוקים בקשר טיפולי קוראים – setting וכללי אתיקה.

מרחב בטוח הוא מרחב בו מתאפשר למטופל, אולי בפעם הראשונה, להביא את עצמו על כל חלקיו, עם האיכויות ועם הפצעים, עם הצרכים ועם החלקים השלמים, זהו מרחב יחיד ומיוחד שלא מופיע בקשרים ובמערכות יחסים אחרות.

לכן, האחריות ליצירת מרחב בטוח היא על המטפל ועל המטפלת.

מרחב בטוח הוא מרחב בו נוצר קשר אנושי ייחודי בשילוב של setting וכללי אתיקה בהירים!


bottom of page