top of page
  • Dana Keissary

החשיבות של האינטגרציה של שלושת המוחות שלנו


המוח שלנו הוא אחד האברים היותר מתוחכמים , מצד אחד, ומן הצד השני יש לו חלקים חלשים, ונוטים להתרגל להרגלים.

כדאי ורצוי להכיר את שלושת חלקי המוח על מנת להבין את החשיבות העצומה, לאינטגרציה בין המחשבות, התחושת והרגשות שלנו.

התאים הראשונים שנוצרים לעובר ברחם הם התאים האחראים על התחושות הגופניות,

בשלב מאוחר יותר מתפתחים התאים שאחראים על הרגשות,

וממש לקראת הסוף מתפתחים התאים אשר אחראים על המחשבות.

אותו התהליך מתרחש מיד אחרי הלידה,

המוח האחראי על התחושות הגופניות יהיה דומיננטי מאוד בימים הראשונים של התינוק.

תינוק אינו מרגיש רגשות מורכבים

הוא אינו אומר לעצמו ביום הראשון של חייו: הסיטואציה הזו מרגישה לי נפלא, או מתי אמא שלי תגיע.

המוח שאחראי על הרגשות והמוח שאחראי על המחשבות, על השפה עדיין לא מפותחים.

לכן תינוק בתחילת חייו רק חש.

כיווץ (בבטן לדוגמה), כשהוא רעב

והרפייה בבטן כשהוא שבע.

בשלב מאוחר יותר כשהמוח שאחראי על הרגשות מפותח דיו,

התינוק ילמד להבחין ברגשות מאוד כלליים.

רגשות הנקראים נעים לי או לא נעים לי.

/התינוק לומד להבחין שכשמתכווצת לו הבטן ואימו מגיעה ומאכילה אותו

מחליפה חיתול/מחבקת/מסתכלת - נעים לו.

לעומת מצב שאימו אינה מגיעה והכיווץ גדל - לא נעים לו

השלב הבא הוא של המוח שאחראי על המחשבות,

התפתחות החלק הזה של המוח מביא את החשיבה, את השפה ועוד.

בשלב הזה ההורים יתווכו בין השפה לרגשות,

ויוכלו לומר עכשיו את רעב וכשאתה לא אוכל אתה כועס.

או עכשיו אתה שבע ואתה שמח.

מה שקרה לנו תרבותית וחברתית עם השנים הוא שזנחנו את החלק שלנו שנוצר ראשון, את החלק

הכל כך חשוב שגורם לנו לחוש דברים לפני שהם קורים, לחלק שמשמש עבורנו כסיסמוגרף

לסיטואציות חברתיות מורכבות, לחלק שאוגר בתוכו את כל ניסיון החיים שלנו,

ולהבדיל מהמוח שאחראי על המחשבות שהוא מאוד סלקטיבי,

המוח שאחראי על התחושות הגופניות זוכר הכל, ולכן יכול לפעול טוב יותר במצבים שאנו לא יודעים מה לעשות

אז למרות בהמוח שאחראי על המחשבות תופס תרבותית וחברתית ה מ ו ן מקום,

הוא לא פועל במלוא הפוטנציא5ל שלנו אם אנחנו לא נפעל גם דרך המוחות האחרים.

מעניין?

כדאי לך לצפות בוידאו בלוג המצורף,

מה הבחירה שלך?

bottom of page