top of page
  • Dana Keissary

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי


אם היה מכשיר קטן שהיה יכול למדוד האם אנחנו באמת נושמים, כולנו היינו מופתעים מהתוצאות.

#סבלנות #איפוק #טיפולבחרדה #טיפולבקריתאונו #פסיכוטרפיהגופנית #התמקדות #חיים #נשימה #טיפול #חרדה #פחד #התמכרות

bottom of page