top of page
  • Dana Keissary

התמקדות למטפלים - החיבור בין תיאוריה, פרקטיקה, חוויה ואינטגרציה

כשאני מלמדת התמקדות למטפלים חשוב לי לחבר בין הפילוסופיה והתיאוריה של ההתמקדות לפרקטיקה והסטינג של עבודתנו בקליניקה כמטפלים ומטפלות.

סביון

איך אני עושה את זה? בעיקר על ידי יישום העיקרון של "גם וגם" שהוא מאבני היסוד של ההתמקדות.


"גם וגם": החיבור בין פרקטיקה, תיאוריה וחוויה בקורס התמקדות למטפלים

גם וגם זה אומר: גם תיאוריה ופילוסופיה, גם פרקטיקה וכלים טיפוליים. גם חקירה של עקרונות כמו קבלה רדיקלית, נוכחות רחבה, וגם שיח על סטינג, העברות וגבולות כי זה חלק בלתי נפרד. גם התמקדות נטו, גם התרחבות מקצועית: ביישום הייחודי של ההתמקדות עבור מטפלים. מה עוד נלמד, נעשה ונחקור בקורס התמקדות למטפלים? 1. תיאוריה ופילוסופיה נלמד את הבסיס והפילוסופיה שמאחורי גישת ההתמקדות, נעמיק בתיאוריות ומחקרים אשר תומכים בגישה.


2. פרקטיקה וטכניקה נלמד את שלבי ההתמקדות והפרקטיקה של ההתמקדות, נבין את הטכניקה ומה עומד מאחוריה.


3. מיומנות וכלים נלמד ונשכלל מיומנויות: איך להתמקד ואיך למקד אחרים? איך לווסת? איך לצאת ממצבי תקיעות או הצפה בסשנים?


4. חוויה ועבודת עומק נלמד ונעמיק בעבודה התמקדותית עם תחושות ודימויים. נלמד איך לבסס שיח ומערכת יחסים עם הגוף, הרגשות, החלקים שלנו.

נעבוד עם כלים כגון: עבודת ויסות רגשי וגופני, עבודה עם דימויים, כלים השלכתיים, ציור, תנועה וכתיבה אינטואיטיבית.


5. אינטגרציה

נחקור את האינטגרציה בין התמקדות לבין שיטות טיפול אחרות, נלמד איך ליישם את ההתמקדות בקליניקה ואיך ההתמקדות פוגשת אותנו בקשר ובסטינג הטיפולי.

איך להביא את זה לעבודה בקליניקה?


התמקדות היא שפה וגישה חוויתית, היא עובדת דרך הגוף, היא עובדת עם נשימה, דימוי, והקשבה פנימה. באותה מידה, ההתמקדות היא גישה ושפה בעלת תשתית תיאורטית ופילוסופית רחבה מאוד.

היא נותנת לנו בסיס תיאורטי ופילוסופי רחב לצד כלי וטכניקה נגישים, פשוטים ויעילים. לכן ההתמקדות מתאימה באופן מושלם ליישום טיפולי, לא משנה מאיזה ענף או גישה של פסיכותרפיה הגעת.

כשאני מלמדת התמקדות למטפלים חשוב לי מהשיעור הראשון ממש להסביר איך עובדים עם זה, איך משלבים את זה בקליניקה. אחד הפידבקים הכי מרגשים שאני מקבלת מתלמידים שלי, זה שכבר אחרי השיעור הראשון או השני הם לקחו דברים מהקורס ויישמו בקליניקה - בפשטות, בקלות, בבטחון.


מוזמנים ללמוד איתי התמקדות למטפלים או לבוא אלי להדרכה מקצועית דנהOpmerkingen


bottom of page