top of page
  • Dana Keissary

על המורה הפנימי שלי


מאז שלמדתי התמקדות אני מרגישה שאני מסתובבת בעולם עם מורה פנימי שמדבר איתי בשפת ההתמקדות בכל רגע ובכל מקום - בקליניקה, במערכות היחסים שלי, בשיח פנימי מול עצמי.

אמא ובת בים

המורה הפנימי הזה מזכיר לי שאפשר לעצור ולנשום, הוא מזכיר לי לבדוק איך אני חשה בזה הרגע ממש הוא שואל אותי שאלות שמאפשרות לי לחפש בתוכי את התשובות המתאימות לאותו רגע הוא משאיר בידי תמיד את האפשרות לשנות את הבחירה וההחלטה שלי הוא מזכיר לי שזה ממש אבל ממש בסדר.


המורה הזה נמצא בראש שלי ובלב שלי. הוא חסר שיפוטיות והוא מקבל אותי בדיוק, אבל בדיוק כמו שאני. גם כשאני שיפוטית כלפי עצמי. הוא מקבל אותי עם ההיסטוריה והנרטיב שלי, עם הדיעות והאמונות שלי, עם הדפוסים שלי, עם החוזקות והחולשות שלי ועם העמדות המקצועיות שלי.


המורה הפנימי שהולך איתי אומר לי דברים שלא אמרו לי מעולם: הוא אומר: "אין לי שום כוונה לשנות אותך, אם תבחרי לשנות דברים בדרך, זה יהיה מצויין ואם יהיו דברים שלא תרצי לשנות זה יהיה מצויין באותה מידה". הוא ממשיך ואומר: "לא באתי לשנות אותך, אלא ללכת איתך, לצידך בדרך וביחד כדי ללמוד להכיר את כל החלקים שלך".


ההתמקדות פתחה בפני לראשונה אפשרות לבטחון מלא בדרך שלי. לאמון מלא. אני יודעת שזה עשוי להישמע כמו קלישאה, אבל אני מרגישה שפגשתי את הבית הפנימי והמקצועי שלי כשפגשתי את ההתמקדות. ההשפעה המיידית, העמוקה נשארת לאורך שנים, ומאוד קשה להסביר אותה במילים.


הנוכחות של ההתמקדות בחיי, הנוכחות של המורה הפנימי בתוכי הם בעצם התחושה שמשהו יושב במקום גם כשדברים אינם במקומם. גם בעיתות מצוקה, ברגעים של עימות, בתקופות של מצב רוח ירוד - יש ידיעה פנימית כל כך חזקה שיש עוד חלקים בתוכי, חלקים שמרגישים אחרת, חלקים שמחזיקים תקווה ורצון, שיש לי קול מנחה וכלי להתמודדות, ושעוד יום יומיים או חודש חודשיים ארגיש אחרת.


אני יכולה לומר בפה מלא שההתמקדות הגדילה לי את הלב, את יכולת הקבלה, ההקשבה וההכלה כלפי אחרים אך לא פחות כלפי עצמי. זו מתנה יקרת ערך וניתנה לי הזכות לא רק לחיות לקולה ולאורה, אלא גם להעביר אותה הלאה אליכם - לפתוח פתח, להציע דרך, ללמד אתכם ולהנכיח את ההתמקדות בדרככם ובחייכם.

בואו ללמוד התמקדות בואו לפתוח פתח לקבלה, הכלה, אמונה ושפה חדשה בואו לגלות את המורה הפנימי שלכם גם

דנה

Photo by Brian Gordillo on Unsplash

Commenti


bottom of page