top of page
  • Dana Keissary

יש הבדל עצום בין ללמוד התמקדות לבין ליישם אותה בקליניקה

יש הבדל עצום בין ללמוד התמקדות ולתרגל אותה לבין ליישם אותה בקליניקה.


לקורס ההסמכה בהתמקדות למטפלים אני קוראת "התמקדות - הלכה למעשה" משום שמרכז הקורס הוא המעבר מהתמקדות בתיאוריה ובתרגול להתמקדות ביום-יום בקליניקה: התמקדות בקשר הטיפולי, התמקדות עם כל מה שעולה בנו ובמטופלים.

קלמנטינה

אז אין אנחנו פוגשים את ההתמקדות הלכה למעשה בקליניקה?


התמקדות הלכה למעשה: לעבור מתיאוריה ותרגול ליישום ההתמקדות בקליניקה

בקורס הבסיס אנחנו לומדים את הבסיס התיאורטי והפילוסופי של ההתמקדות, לומדים את הפרקטיקה - מהי התמקדות, איך מתמקדים? איך מכירים את החלקים שלנו, איך עובדים איתם ועם השומרים שלנו? ואילו בקורס ההסמכה אנחנו נכנסים לעומק הקליניקה ממש - ליישום ההתמקדות מול המטופלים שלנו: בשילוב עם הגבולות והסטינג, בשילוב עם הדפוסים והתבניות, בשילוב עם העליות והירידות של התהליך ובשילוב עם העברות והעברות נגדיות.

כל מטופל הוא שונה, כל תהליך הוא ייחודי - אנחנו נראה שמה שיתאים לאחד לא יתאים לאחרת. יש מטופלים שעבורם פינוי מרחב - מווסת, מרגיע, עוזר ממש, ויש מטופלים שעבורם הטכניקה הזו מייצרת תסכול. נלמד להיות עם זה, נלמד לנווט ולווסת בעזרת ההתמקדות, נלמד להתאים אותה לכל מטופל ולכל תהליך.

נוכחות אנושית לפני הכל: לשים את יחסי מטפל-מטופל במרכז

ג'נדלין אמר: נוכחות אנושית לפני הכל, יחסים וקשר לפני הכל. כשאנחנו נכנסים ופוגשים עיניים, פוגשים אדם, אנחנו קודם כל איתו: שמים לצידנו האחד את כל מה שלמדנו (שיהיה נגיש, שנוכל להשתמש בזה) ולצידנו האחר את כל מה שעברנו בחיינו (שיהיה נגיש גם) - ורק נמצאים, נוכחים עם אותו אדם. זה הכי חשוב. החלק השני של קורס ההסמכה שם במרכז את מערכת היחסים בחדר הטיפולים, את הקשר מטפל-מטופל. כשמערכת היחסים במרכז אנחנו גם נראה שאם יש ענין כרגע ביחסים בין המטפל למטופל נרצה להתייחס לזה. למשל, מטופל מאחר, לא משלם, או מבריז. למשל, מטופל כועס על המטפל, המטפל יצא לחופשה או חזר ממנה, מטפל איחר לטיפול, מטפל לא הקשיב ועוד. אנחנו נעצור שם, להיות עם זה. בקורס ההסמכה נלמד איך לזהות שיש ״עניין״ ביחסים שהוא לא מובהק, איך לחוש אותו, איך לעבוד עם זה בדרך התמקדותית, כיצד להציג את הנושא למטופל ולעבוד עם זה ביחד. במהלך הקורס נחזק אותנו המטפלים, כי יחסים הם לב הטיפול. וגם אם יש לנו בעיות בשדה הזה - סביר להניח שזה לא אומר עלינו כלום, ופשוט כדאי לנו ללמוד איך לעבוד עם זה ואיך להתייחס לנושא ממקום נוכח ומווסת.

להתמקד במטפל: עבודה עם חלקי העצמי


חלק שלישי ולא פחות מרכזי בקורס ההסמכה למטפלים הוא חלקי העצמי שלנו והעבודה איתם. אם בקורס הבסיס התמקדנו בחוויה של המתמקד, של המטופל, הרי שקורס ההסמכה מתמקד בעיקר במטפל - במה שקורה לו בקליניקה, במה שעולה בו וצף. נקודת המבט שלנו כמטפלים, הנוכחות שלנו, המקומות בהם יש לנו פיצולים והקשר שלנו עם עצמנו תוך כדי הטיפול - כל אלו במרכז תשומת לבנו בקורס. במהלך הקורס נלמד להכיר לעומק את חלקי העצמי שלנו, לעבוד ולשוחח איתם: חלקי עצמי נמנעים או קורבניים, חלקי עצמי תוקפניים, ביקורתיים ושיפוטיים, חלקי עצמי כועסים וכאלו שרוצים להציל. בין היתר נחקור: היכן חלקי העצמי שלי מפוצלים והיכן הם חיים בשלום? מתי החלקים מופעלים ומתי הם בנוכחות ונינוחות? מהם הקשיים שיש לי כמטפלת בעקבות העבר וחלקי העצמי שלי? מהם המשאבים שיש לי וכיצד אני יכולה להיות בקשר עם החלקים שלי?

כהמשך ישיר לכך - ננסה לזהות את חלקי העצמי המפוצלים והמאוחדים של המטופל ונלמד על המפגש הבלתי נמנע בין חלקי עצמי של המטפל לחלקי עצמי של המטופל: שם מתרחשות לרוב חטיפות, הזדהויות, העברות והעברות נגדיות, פצעים ומשאבים.


להעמיק בהתמקדות, להתפתח כמטפל, לחזק את הקליניקה


קורס ההסמכה הוא הזדמנות להעמיק בהתמקדות אך גם להתפתח ולהתמקצע בעזרתה בקליניקה.

כשאני מתבוננת על מטפלים שלמדו אצלי בקורס ההסמכה אני רואה את ההבדל העצום שקורס ההסמכה עשה בנוכחות הטיפולית שלהם, בבטחון, בהתפתחות שלהם - אישית ומקצועית, וגם בקליניקה עצמה שבזכות יישום ההתמקדות הצליחה להתחזק, להשריש, לצמוח.


אני מזמינה אתכן ואתכם להעמיק ולחזק אתכם ואת הקליניקה בקורס הסמכה בהתמקדות למטפלים.

אם למדתם קורס בסיס בהתמקדות ואתם רוצים לשמוע פרטים או להצטרף לקורס הבא, אשמח שנשוחח!


אשמח להכיר, ללמד וללוות אתכן ואתכם,

דנה.
Comentarios


bottom of page